Kariyer Formu

İnsan Kaynakları Politikası

• Şirketimizi geleceğe taşıyacak insan gücünü bünyemize katmak
• “İnsan” odaklı bir kurum kültürü oluşturmak
• Rekabet avantajı sağlayacak bir organizasyon oluşturmak
• Çalışanların memnuniyet ve bağlılığını sürekli kılmak
• Şirket bütününde katma değer yaratmaya uygun bir ortam oluşturmak
• Yönetim ve çalışanlar arasında köprü olmak
• Tercih edilen bir şirket olmak
• Çalışanların katkısını, onların gelişimi ve katılımı ile en üst düzeye çıkarmak